OKAZJA - NAC CST 45 40 02 AC
Pilarka łańcuchowa z silnikiem 2-suwowym o objętości 45 cm 3 i mocy 2.45 KM, długości prowadnicy 40 cm, szerokości prowadzenia łańcucha 1.5 mm i podziałce łańcucha 0.325 cala. Samoczynne smarowanie łańcucha gwarantuje odpowiednią liczba środka smarnego w każdym momencie pracy, a także upraszcza pracę poprzez uniknięcie konieczności jej przerywania w celu ręcznego nasmarowania łańcucha pilarki. W pilarce zainstalowano gaźnik NAC....

Podobne produkty